Finest.se: Iva goes her own way (03/09)

Interview: Iva går sin egen väg

Reporter: Alexander Erwik

Med ett eget unikt osund och en röst som för tankarna till Enya spås sångerskan IVA bli ett av årets riktigt stora svenska namn. Redan nu går singeln “Dreams” varm på svenska radiostationer. Men livet hade kunnat få en helt annan vändning för sångerskan som är född och uppvuxen i USA. Hennes föräldrar hade en helt annan agenda i åtanke. I en exklusiv intervju för finest berättar IVA hur hon fick kämpa för sin sak, sitt miljöengagemang, om vänskapen till Kishti Tomita och hur Beatles blev hennes nyckel till musiken…

Name: IVA

Age: 31

Civilstånd: Tillsammans med musikern Martin Karlegård

Bor: Ingarö

Aktuell med: Sitt andra album Ivolution

Länkar: www.ivasound.com

Du är egentligen född och uppvuxen i USA, hur hamnade du här?

Jag har en faster i sverige, det var så jag först kom i kontakt med landet. Jag ansökte om ett stipendium förr att studera musik i sverie. Fick stipendium, flyttade hit och blev sen kvar.

Finns det någonting du saknar med ditt hemland?

Jag gillar lugnet. Det är fridfullt att bo här. Var du än befinner dig så har du närhet till naturen. Människorna är genuina och generösa mot varandra.

 


 

 

Interview: IVA goes her own way

Reporter: Alexander Erwik

With its own unique sound and a voice reminiscent of Enya, we predict singer IVA to become one of the year’s big Swedish names. You can already hear her single “Dreams” hot off the presses on Swedish radio stations. But life could have taken a completely different turn for the singer who was born and raised in the United States. Her parents had a different agenda in mind. In an exclusive interview for finest.se, IVA shares what she had to do to fight for her vision, her commitment to the environment, about her friendship with Kishti Tomita and how the Beatles became her key to the music …

Name: IVA

Age: 31

Relationship: Together with musician Martin Karlgard

Lives: Ingarö

Current project: Her second album Ivolution

Links: www.ivasound.com

You were actually born and raised in the U.S., how did you end up here?

I have an aunt in Sweden, that was how I first came in contact with the country. I applied for a scholarship before studying music in Sweden. Got the scholarship, moved here and then decided to stay.

Is there anything you miss about your homeland?

I like calm. It is peaceful to live here. Where ever you are, you have the closeness to nature. The people are genuine and generous to each other.

more soon…