Metro: Iva’s voice coach – “Idol”‘s Kishti (03/08)

Iva’s röstcoach – “Idol” Kishti

Operastjärnan: Hon är en krävande lärare

“Jag älskar det här landet.” Iva bor i perioder i Sverige och i USA där hon är född

Hennes röstcoach är “Idol” Kishti

Kishti har hjälpt mig, säger Operastjärnan Iva.

Hom kom till Sverige från USA 2004 för att studera opera. Nu spelar IVA inne popskiva med svenska låtskrivare och i höst väntar en stor roll på Operan. Till sin hjälp har hon Kishti Tomita.

“Kishti har hjälpt mig hitta länken mellan min pop och opera röst, säger IVA om sin röstcoach.

Egentligen heter hom Emily Tepe och är utbildad operasångerska. Bland annat har hon vid flera till fällen hörts i Conan O’Briens program. För tre år sedan föddes idén om IVA, en älvliknande gestalt som sjunger pop med inslag av opera.

Det har tagit långt tid att hitta balansen mellan de båda stilarna.

Hur kom du i kontakt med Kishti Tomita?

“Sarah Dawn Finers farmor är min opera lärare. Så när jag skulle sjunga pop ringde jag Sarah och hom föreslog att jag skulle jobba med Kishti, eftersom hon är den bästa.”

Hon är rätt tuff, va?

“Som lärare är hom krävande, fast på bästa möjliga sätt. Hom accepterar ingenting annat än totalt engagemang.”

Det kommande albumet, Ivas andra, är ett samarbete med svenska låtskrivarduon The K Bros (Peter Jöback, The Sounds). En singel släpps i maj och i september landar albumet på skivdiskarna. Efter det väntar 14 föreställningar i Sven-David Sandströms upsättning av Torgny Lindgrens bok “Batseba” på Kingliga Operan.

“Det är en stor möjlighet för mig. De valde mig för att jag använder den här speciella mixen av opera och pop i min röst.”

Efter att ha tillbringat så mycket tid i Sverige börjar hon känna sig hemma här.

“Jag älskar det här landet. Jag bor hos en kollega i skärgården och att vara där ute i skogen med fåglarna som sjunger är enormt inspirerande.”

 

Text: Patrick Wirén

 


 

IVA’s voice coach – “Idol”‘s Kishti

Opera star: “She is a demanding teacher”

“I love this country.” IVA lives for periods in Sweden and the United States where she was born.

Her voice coach is “Idol”‘s Kishti

Kishti has helped me, says Opera star IVA.

She came to Sweden from the U.S. in 2004 to study opera. Now IVA is recording a pop album with Swedish songwriters and this autumn awaits a major role at the Opera. To help her, she has Kishti Tomita.

“Kishti has helped me find the link between my pop and opera voice,” says IVA of her voice coach.

Her real name is Emily Tepe and she is a trained opera singer. Among other things she has on several occasions appeared on Conan O’Brien’s television show. Three years ago the idea of IVA was born, a pixie-like creature who sings pop with elements of opera.

It has taken a long time to find the balance between the two styles.

How did you come in contact with Kishti Tomita?

“Sarah Dawn Finer’s grandmother is my opera teacher. So when I would sing pop, I called Sarah and she suggested that I work with Kishti, since she is the best.”

She is pretty tough, huh?

“As a teacher she is demanding, but in the best way possible. She accepts nothing less than total commitment.”

The forthcoming album, IVA’s second, is a collaboration with Swedish songwriting team The K Bros (Peter Jöback, The Sounds). A single will be released in May and in September the album will land in record stores. Afterwards await 14 performances in Sven-David Sandström’s adaptation of Torgny Lindgren’s book, “Bathsheba” at the Royal Opera.

“It is a great opportunity for me. They chose me because I use this special mix of opera and pop in my voice.”

After spending so much time in Sweden, she has begun to feel at home here.

“I love this country. I live with a colleague in the archipelago and to be out there in the woods with the birds singing is tremendously inspiring.”

 

Text: Patrick Wirén