Finska Kyrkan recital

Emily Samson Tepe, soprano
with Stefan Nymark, piano

In recital: Monday, May 23, 2005 at the Finnish Church, Stockholm
Presented by the Swedish Fulbright Commission

Repertoire

First Set
Folkvisor/Folksongs
Värmelandsvisan
Allt under himmelens fäste
Fjorton år tror jag visst att jag var

 

Second Set
Wilhelm Stenhammar
Till en ros
Flickan kom ifrån sin älsklings möte
Flickan knyter i Johannenatten
I skogen

 

Third Set
Jean Sibelius
Till kvällen
Diamanten på marssnön
Gunnar de Frumerie
Det kom ett brev
Emil Sjögren
In dem Schatten meine Locken
Klinge, klinge mein Pandero!

 

Fourth Set
Carl Jonas Love Almqvist
Den lyssnanade Maria
Varför kom du på ängen?

 

Fifth Set
A.F. Lindblad
En sommardag
Aftonen

 

Sixth Set
6th Set
Bo Linde
Äppleträd och päronträd
Den ängen där du kysste mig
Robert Sund
mighty gues of merely me
plato told

 

Seventh Set
7th Set
Edvard Grieg
Det Förste Möde
Lauf der Welf
Solveig’s sang
Jeg elsker Dig
Ein Traum